สื่อ e-learning, ทำสื่อการเรียน, รับทำสื่อ e-learning , Meeidea Multisoftware, รับทำสื่อการเรียน, LMS, webapp
``เราสามารถทำบทเรียนที่ยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ``
จากผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่มีประสบการณ์
MEEIDEA MULTISOFTWARE ทำสื่อการเรียน โดยวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูลของลูกค้า เพื่อที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ e-Learning และมุ่งมั่น พัฒนา Digital Content ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด รวมทั้งไอเดียในการใช้สีสันและรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาแก่ผู้ใช้งาน
สอบถามเพิ่มเติม
E-LEARNNING
ระบบการจัดการผ่านเครือข่าย LMS, Moodle

   บริการออกแบบผลิตสื่อการเรียนและสร้างระบบ E-Learning ซึ่งในปัจจุบันบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและ ประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง มีข้อมูลชัดเจน โดยสามารถเข้ามาเรียนซ้ำและทำแบบทดสอบได้ตลอดเวลา
   โดยภายใต้การ ทำสื่อการเรียน E- Learning แต่ละงานจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดจ้าง ซึ่งทางเราสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอน ให้ใช้งานได้ทั้งบนเครื่อง PC, Tablet, iPad และ Smart Phone ตามความต้องการของผู้จัดจ้าง

Info & Artwork

  บริการออกแบบ Artwork หนังสือโปสเตอร์ แผ่นพับ e-Book เพื่อถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาสื่อนั้นๆ ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมๆ โดยเฉพาะ e-Book สามารถแสดง เสียง ภาพนิ่ง ภาเคลื่อนไหว วีดิโอ และรับออกแบบ Infographic เพื่อใช้สำหรับสื่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข สามารถทำให้คนทั่วๆไปสามารถเข้าถึง ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพ Infographic ภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีมากมายแต่สามารถเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันจำกัด ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี

CHARACTER

   มีไอเดีย มัลติซอฟแวร์ บริการออกแบบ Character และการออกแบบชิ้นงาน โดยเราออกแบบจากความต้องการของลูกค้า ทางเรารับออกแบบ Character ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวการ์ตูนต่างๆ แนวสีสันน่ารัก แนวการ์ตูน Commic และอื่นๆ

WEB APPLICATION

   บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Web Application ปัจจุบันเว็ปไซต์เป็นส่วนสำคัญ ถือเป็นด่านแรกในการติดต่อกับโลกออนไลน์ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลอย่างเดียว หรือเป็นเว็บไซต์ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลแม้กระทั้งการทำระบบต่างๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานของท่าน ให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและสะดวกต่อการใช้งาน

GAME

   บริการออกแบบและผลิต Game นอกจากจะ ทำสื่อการเรียน เรายังสามารถออกแบบเกมได้หลากหลายแนว เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน หรือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน โดยใช้เนื้อหาของเกมฝึกให้ผู้เล่นได้ใช้ความคิด ทบทวนความรู้ไปด้วยขณะได้เล่นเกม ซึ่งในเกมจะสอดแทรกสาระการเรียนรู้เอาไว้ นอกจากจะเป็นการผ่อนคลายจากบทเรียนแล้วยังได้รับความสนุกสนาน ส่งผลทำให้ผู้เรียนที่ได้เล่นเกม สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของแต่ละบทเรียนในที่สุด

background
How it Meeidea.

คิดคอนเซ็ป

แต่งบทเขียนสตอรี่บอร์ด

ออกแบบคาแร็กเตอร์

สร้างบทเรียนและแบบทดสอบ

ส่งมอบงาน

ดูแลหลังการส่งมอบงาน