Game
รับทำระบบ lms , สื่อ E-Learning, ออกแบบ Artwork, ออกแบบ คาแรคเตอร์, Character, เกม เสริมความรู้, ออกแบบ Infographic Artwork

   บริการออกแบบผลิต Game นอกจากจะทำสื่อการเรียนเรายังสามารถออกแบบ เกมส์ เสริมความรู้ ได้หลากหลายแนว เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน หรือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน โดยใช้เนื้อหาของเกมส์ฝึกให้ผู้เล่นได้ใช้ความคิด ทบทวนความรู้ไปด้วยขณะได้เล่นเกมส์ ซึ่งในเกมส์จะสอดแทรกสาระการเรียนรู้เอาไว้ นอกจากจะเป็นการผ่อนคลายจากบทเรียนแล้วยังได้รับความสนุกสนาน ส่งผลทำให้ผู้เรียนที่ได้เล่นเกมส์ สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของแต่ละบทเรียนในที่สุด

Game

เกม เสริมความรู้
ดูแลฟัน

icon teeth

ระบบปฏิบัติการ Android สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กตั้งแต่แรกเริ่มถือเป็นเรื่องสำคัญ เกมส์สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักการดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี และได้สอดแทรกความรู้ไปด้วยในระหว่างเล่นเกมส์

เกม เสริมความรู้
Broken Calculator

icon Broken calculation

สำหรับ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และแท็บเล็ต

เกมส์คณิตศาสตร์แบบง่ายๆ ตัวเกมส์จะกำหนดตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์ไว้ จากนั้นจะมีตัวเลขและเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร เพื่อให้เด็กๆ ใช้การคำนวณให้ตรงกับผลลัพธ์ที่เกมส์กำหนด เพื่อผ่านด่าน

%d bloggers like this: