Info & Artwork
ติดตั้งระบบ Moodle LMS, สื่อ E-Learning, ออกแบบ Artwork, ออกแบบ คาแรคเตอร์, Character, เกม เสริมความรู้, ออกแบบ Infographic Artwork

  ออกแบบ Artwork Infographic หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือ e-Book เพื่อถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาสื่อนั้นๆ ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมๆ โดยเฉพาะ e-Book สามารถแสดง เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ จึงทำให้ e-Book เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจในตัว ประโยชน์ของหนังสือ e-Book คือการลดการใช้ปริมาณกระดาษ จะดีกับสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนที่ไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำกระดาษทางเราขอเป็นอีก 1 ทางเลือกของผู้รักสิ่งแวดล้อม กับบริการรับออกแบบและจัดทำ e-Book ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้สนใจทำกันมาก

สื่อ Motion Graphics

สื่อประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางทีวี และ YouTube
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้การสนับสนุนเงินเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลูกจ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางทีวี และ YouTube
เงินกู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

สื่อประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เงินกู้ยืมเพื่อนำมาพัฒนาฝีมือแรงงานของตนด้วยอัตราดอกเบี้ย 0 % และสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อมายื่นกู้

LEAFLET BROCHURE

สื่อประชาสัมพันธ์
ฝีมือดี มีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างรายได้

ฝีมือดี มีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างรายได้

ฝีมือดี มีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างรายได้

สื่อประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฺBrochure

แผ่นพับ brochure

Brochure

แผ่นพับ brochure2

สื่อประชาสัมพันธ์
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน สื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

สื่อประชาสัมพันธ์
เงินกู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

gallery-item
gallery-item

แผ่นพับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกแบบ Artwork ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการ ที่อยากพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มผลิตภาพแรงงานของตนเอง แต่ยังขาดเงินทุน ให้มีโอกาสเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยการให้ผู้ประกอบการมายื่นขอ เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0 % และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย

สื่อให้ความรู้
ประโยชน์ของการใช้งานเครื่อง ATM และข้อระวัง

gallery-item
gallery-item

ให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของการใช้เครื่อง ATM ทำธุรกรรมต่างๆได้ สื่อที่จัดทำมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ได้รู้ประโยชน์ และข้อควรรู้ต่างๆ

ออกแบบ Artwork

สื่อให้ความรู้
การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่

ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่ สื่อที่จัดทำมุ่งเน้นให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

สื่อให้ความรู้
ทางออกสดใสของสิ่งของเหลือใช้ขยะ

ให้ความรู้ในเรื่องของการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยสื่อที่จัดทำมุ่งเน้นให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม