Info & Artwork
ติดตั้งระบบ Moodle LMS, สื่อ E-Learning, ออกแบบ Artwork, ออกแบบ คาแรคเตอร์, Character, เกม เสริมความรู้, ออกแบบ Infographic Artwork

  ออกแบบ Infographic Artwork หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือ e-Book เพื่อถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาสื่อนั้นๆ ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมๆ โดยเฉพาะ e-Book สามารถแสดง เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ จึงทำให้ e-Book เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจในตัว ประโยชน์ของหนังสือ e-Book คือการลดการใช้ปริมาณกระดาษ จะดีกับสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนที่ไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำกระดาษทางเราขอเป็นอีก 1 ทางเลือกของผู้รักสิ่งแวดล้อม กับบริการรับออกแบบและจัดทำ e-Book ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้สนใจทำกันมาก

สื่อ Motion Graphics

สื่อประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางทีวี และ YouTube
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้การสนับสนุนเงินเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลูกจ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางทีวี และ YouTube
เงินกู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

สื่อประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เงินกู้ยืมเพื่อนำมาพัฒนาฝีมือแรงงานของตนด้วยอัตราดอกเบี้ย 0 % และสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อมายื่นกู้

ออกแบบ Artwork แผ่นพับ

สื่อประชาสัมพันธ์
เงินกู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

gallery-item
gallery-item

แผ่นพับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแนะนำผู้ประกอบกิจการ ที่อยากพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มผลิตภาพแรงงานของตนเอง แต่ยังขาดเงินทุน ให้มีโอกาสเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยการให้ผู้ประกอบการมายื่นขอ เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0 % และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย

สื่อให้ความรู้
ประโยชน์ของการใช้งานเครื่อง ATM และข้อระวัง

gallery-item
gallery-item

ให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของการใช้เครื่อง ATM ทำธุรกรรมต่างๆได้ สื่อที่จัดทำมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ได้รู้ประโยชน์ และข้อควรรู้ต่างๆ

ออกแบบ Infographic Artwork

ตัวอย่าง สื่อให้ความรู้
อัคคีภัย

เนื้อหากล่าวถึง ความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัย ไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุที่เกิดอัคคีภัย และการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

สาเหตุการเกิดไฟไหม้, Cause of fire | Infographic

ออกแบบสื่อให้ความรู้
Infographic

Solar System Info.

Infographic เรื่อง ระบบสุริยะ (solar system)

1 วัน ดื่มน้ำแค่ไหน,สื่อให้ความรู้, รับทำ Infographic

Infographic เรื่อง ใน 1 วัน น้องๆ ดื่มน้ำเพียงพอรึยัง

ออกแบบ Artwork

สื่อให้ความรู้
การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่

ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่ สื่อที่จัดทำมุ่งเน้นให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

สื่อให้ความรู้
ทางออกสดใสของสิ่งของเหลือใช้ขยะ

ให้ความรู้ในเรื่องของการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยสื่อที่จัดทำมุ่งเน้นให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม