Moodle LMS , Webapplication
ติดตั้งระบบ Moodle LMS, สื่อ E-Learning, ออกแบบ Artwork, ออกแบบ คาแรคเตอร์, Character, เกม เสริมความรู้, ออกแบบ Infographic Artwork

รับพัฒนาระบบ และ แอพลิเคชั่นต่างๆ (Website & Mobile Application) ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS , ติดตั้ง Moodle LMS , พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP, ASP.net และ รับทำเว็บไซต์ด้วย Word Press ในรูปแบบของการแสดงผลแบบ Responsive และ SEO friendly ช่วยให้ลูกค้ามีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
LMS

LMS ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆ ได้มากมาย เช่น เป็นสื่อเสริมในชั้นเรียน สื่อผสมในกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ใช้เป็นระบบสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ระบบสมาชิก ระบบการเรียนการสอน ระบบแบบทดสอบ ระบบกิจกรรม

เว็บไซต์ LMS สำหรับสถาบันการศึกษา

ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Moodle

Moodle ระบบจัดการเรียนการสอนที่นิยมใช้ในสถานศึกษาและองค์กร สามารถเป็นได้ทั้ง CMS และ LMS ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของผู้สอน พร้อมบริการให้นักเรียนเข้ามาศึกษา และบันทึกกิจกรรมของผู้เรียนได้

  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item

LMS สำหรับองค์กร
หลักสูตร : พัฒนาบุคลากรในองค์กร